Hong Kong
HONG KONG AND MACAU
5 Nights / 6 Days
Places:Arrive Hong Kong – Macau – Hong Kong – Departure
HONG KONG, MACAU AND SHENZHEN
7 Nights / 8 Days
Places:Macau – Hong Kong - Shenzhen
HONG KONG WITH DISNEYLAND
4 Nights / 5 Days
Places:Hong Kong – Disneyland
HONG KONG AND MACAU
5 Nights / 6 Days
Places:Arrive Hong Kong – Macau – Hong Kong – Departure